ul. Inżynierska 5, 20-484 Lublin
tel. 666 847 562, 81 443 35 00; fax: 81 444 11 66
biuro@inzynierska5.pl

Polityka prywatnoci

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych?
Administratorem Pana/Pani danych jest L-Dent Leszek Czaban Sprzt i Materiay dla Stomatologii, 20-484 Lublin, ul. Inynierska 5

2. Jaki jest zakres przetwarzania Pani/Pana danych?
Przetwarzamy Pani/Pana podstawowe dane osobowe dobrowolnie przez Pani/Pana podane. Maksymalny zakres danych jest nastpujcy:

 • Imi i Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres do korespondencji / wysykowy
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Numer Identyfikacji Podatkowej
 • PESEL
 • Data urodzenia i pe
 • Dane o rachunku bankowym

3. Jaki jest cel przetwarzania danych?
Jako przedsibiorca prowadzimy ksigi rachunkowe, spoczywaj na nas obowizki podatkowe, wystawiamy np. faktury za sprzeda usug co moe si wiza z koniecznoci przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (Art.6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci), mamy rwnie prawo do dochodzenia roszcze z tytuu prowadzonej przez nas dziaalnoci gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu (Art.6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).
Kontaktujemy si z Panem/Pani pod podany adres, adres e-mail lub numer telefonu aby dostarczy aktualn ofert handlow, informacj o wolnych powierzaniach biurowych, magazynowych itp. Zapewniamy, e dooymy wszelkich stara aby kontakty z naszej strony byy jak najmniej uciliwe i nie naruszay Pani/Pana prawa do prywatnoci. Jeli Pani/Pan nie chc otrzymywa od nas takich treci moe Pani/Pan w kadej chwili nas o tym poinformowa, wtedy zaprzestaniemy ich dostarczania (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).

4. Czy Pani/Pana dane s przekazywane poza UE?
Pani/Pana dane nie s przekazywane poza Uni Europejsk

5. Jakim podmiotom mog by przekazane Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane mog by udostpniane podmiotom wiadczcym usugi na rzecz administratora np. obsuga IT oraz innym podmiotom uprawnionym do otrzymywania informacji w przypadkach wskazanych w przepisach prawa.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Pani/Pana dane?
Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowoci oraz ze wzgldw podatkowych przechowujemy przez okres 6 lat. W przypadku wyraenia przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w punkcie 2 niezbdnych do realizacji celw wskazanych w punkcie 3 przetwarzamy Pani/Pana dane do czasu wycofania tej zgody z ograniczeniem wynikajcym z realizacji przepisw podatkowych.

7. Czy podanie danych jest dobrowolne czy obowizkowe, czy jest warunkiem zawarcia umowy i jakie s konsekwencje niepodania danych?
Korzystanie z usug L-Dent Leszek Czaban Sprzt i Materiay dla Stomatologii jest w peni dobrowolne jednake ze wzgldw rachunkowych jak rwnie podatkowych naoony jest na nas obowizek przetwarzania Pani/Pana danych. Brak ich podania moe skutkowa np. niemonoci podpisania umowy czy te wystawienia faktury. Podanie nam numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne, nie podanie tych danych nie bdzie skutkowao odmow zawarcia umowy kupna-sprzeday.

8. Jakie ma Pani/Pana prawa?
Zapewnimy Pani/Panu prawo dostpu do Pani/Pana danych. Moe je Pani/Pan sprostowa, da ich usunicia lub ograniczenia przetwarzania. Jeli Pani/Pan chce skorzysta z takich uprawnie moe Pani/Pan w kadej chwili nas o tym poinformowa korzystajc z infolinii, poczty e-mail lub osobistej wizyty. Informujemy rwnie, e przysuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorujcego.

 


L-Dent Spzręt i Materiały dla Stomatologii

Firma L-Dent istnieje na rynku stomatologicznym już od 2002 roku. Od samego początku, celem firmy jest kompleksowa, bezpośrednia obsługa gabinetów stomatologicznych w zakresie dostarczania niezbędnych materiałów, urządzeń i wyposażenia.

Pełną ofertę firmy L-Dent, niezbędne dane kontaktowe, a także sklep internetowy znajdą Państwo pod adresem www.l-dent.pl

lokalizacja firmy: cały parter biurowca A

Lubelskie Centrum Analizy AsekuracyjnejLubelskie Centrum Analizy Asekuracyjnej - multiagencja ubezpieczeniowa.

Oferujemy wszelkie ubezpieczenia dostosowując do potrzeb klienta. Proponujemy ubezpieczenia z towarzystw: PZU, Warta, Generali, Uniqa, Ergo Hestia, MTU, PZM, Signal Iduna, Compensa, InterRisk, Benefia, HDI Asekuracja. Nadto, oferujemy bezpłatną pomoc i doradztwo w procedurach odszkodowawczych dla naszych klientów już od chwili zaistnienia szkody zarówno w wyniku kolizji, utraty majątku jak i uszczerbku na zdrowiu. Posiadamy dwie lokalizacje - główna: ul. Inżynierska 5, 81 744 53 61 oraz ul. Ametystowa 1 (w Stokrotce) - 81 526 26 76. E-mail: lcaa@vp.pl

lokalizacja firmy: lokal nr 111-115, biurowiec A Ip.

Kancelaria Brokerska NotumKancelaria Brokerska Notum
Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, OC, finansowe, techniczne.

 • Analiza potrzeb Klienta w zakresie ubezpieczeń,
 • Ocena ryzyk występujących u Klienta i opracowanie programu ubezpieczeniowego,
 • Rzetelne porównanie ofert ubezpieczeniowych,
 • Stała opieka przez cały okres ubezpieczenia oraz nadzór nad likwidacją powstałych szkód.

Tel: 81 441 85 98; 609 503 702; 609 503 773; 605 545 666; e-mail: notum.broker@wp.pl, www.notumbroker.pl

lokalizacja firmy: lokal nr 213-214, biurowiec A IIp.

Usługi Dźwigowe LublinUsługi Dźwigowe - Piotr Daszczyk

Firma istnieje od 1996 roku. Świadczymy usługi dźwigowe związane z wynajmem żurawi samojezdnych wraz z obsługą operatorską, w zakresie od 8 do 60 ton. Ogromny bagaż doświadczeń pozwala nam na realizację także trudnych i nietypowych zleceń. Posiadamy jednostki 8t, 2 x 13t, 25t, 33t, 55 t i 60t. Świadczymy także usługi transportowe do 6t.

Tel: 605 354 645; e-mail: piotrdaszczyk@vp.pl, www.dzwigi-lublin.pl

lokalizacja firmy: lokal nr 9G, pomieszczenia garażowo-magazynowe

PERFEKT, usługi sprzątania, systemy higieniczne - Lublin
usługi sprzątania, systemy higieniczne

Wykonujemy usługi w zakresie:
• sprzątanie codzienne i okresowe obiektów
• sprzątanie po pracach budowlanych
• mycie powierzchni szklanych - okna, również na wysokości
• mycie fasad i elewacji zewnętrznych budynków

oraz prace specjalistyczne, takie jak: zabezpieczanie podłóg akrylami; pranie wykładzin dywanowych i dywanów; antystatyka; odkamienianie i czyszczenie sanitariatów z dezynfekcją

Tel: 81 744 24 65; kom.: 603 933 025; e-mail: biuro@perfekt.lub.pl

lokalizacja: budynek wolnostojący (przy wjeździe)

Enmar - Instalacje i usługi elektryczne, LublinEN-MAR - Instalacje i usługi elektryczne

Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych, przyłączy energetycznych, sieci elektroenergetycznych, usuwanie kolizji.

Pomiary instalacji elektrycznych, pomiary ochrony, pomiary rezystancji i uziemień, próby napięciowe, pomiary transformatorów.

Lokalizacja i naprawy urządzeń kabli, doradztwo (zmiany taryfy, przygotowanie dokumentacji itp.).

Bartłomiej Marut, kom.: 601 922 617 , www.en-mar.eu

/>